Idź do treści

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Misją Ośrodka jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców Dzielnicy Targówek, zapewniającego godne warunki do życia, dążenie do integracji społecznej oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. Ośrodek kieruje się kodeksem etyki zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa

sekretariat: 22 277 02 50; fax: 370 25 32
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

Dyrektor – Alicja Witoszyńska
Z-ca Dyrektora – Katarzyna Gałązka – Grąbczewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek,
w godzinach 13:00 – 16:00