Organizowanie Społeczności Lokalnej

PROGRAM "ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ"

ul. Św. Wincentego 87
03 - 291 Warszawa
tel.: 22 277 02 02
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynator działań podejmowanych w ramach programu Organizowania Społeczności Lokalnej - Izabela Kurach

Pracownik Socjalny:

Renata Diabin - Walewicz
Filia Nr 1, ul. Św. Wincentego 87
tel. 22 277 02 22

Starszy Pracownik Socjalny:

Małgorzata Kornet
Filia Nr 2, ul. Stojanowska 12/14
tel. 22 679 51 57 lub 22 679 61 28 w. 18

Specjalista Pracy Socjalnej:

Agnieszka Kacperska
Filia Nr 2, ul. Stojanowska 12/14
tel. 22 679 51 57 lub 22 679 61 28


 1. Realizowane dotychczas projekty/programy w ramach OSL
 2. Co się dotychczas działo…
 3. Co aktualnie się dzieje…

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) jest istotnym elementem działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Działania z zakresu OSL zakładają przedsięwzięcia „z udziałem mieszkańców”, tj. pracownicy Ośrodka kierują się zasadą „od pomocy do samopomocy”. Przez szereg lat Ośrodek podejmował kolejne kroki i inicjatywy poprzez uczestnictwo w kolejnych projektach, które przygotowywały pracowników socjalnych do podejmowania skuteczniejszych i coraz ciekawszych działań na rzecz społeczności lokalnej.

W 2006 r. pracownicy Filii Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w programie C.A.L. organizowanym przez Biuro Obsługi i Inicjatyw Społecznych „BORIS”. Zadania związane z programem realizowane były początkowo przez Punkt Informacyjny. W następstwie udziału w programie zaczęły powstawać kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców Targówka, między innymi grupa samopomocy pn. „Plus 60 nie jesteś sam”. Zasadniczym celem Centrum Aktywności Lokalnej jest mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania oraz budowanie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu. Dzięki lokalnemu partnerstwu i pomocy sponsorów, corocznie organizowany był i jest Piknik dla mieszkańców Dzielnicy.

Następnie w roku 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek Filia Nr 1 został zaproszony przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „BORIS” do realizacji projektu pod nazwą „Samopomoc razem przezwyciężymy trudności”. W ramach projektu zostało przeszkolonych dwóch pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli działania skierowane do społeczności lokalnej, poprzez uruchomienie na początek dwóch grup samopomocy adresowanych do mieszkańców Bródna. W pierwszej kolejności została powołana do życia grupa samopomocowa dla osób starszych, a następnie grupa dla samotnych matek do 30. roku życia.

Dotychczas Ośrodek był inicjatorem wielu działań i imprez skierowanych do społeczności lokalnej, takich jak kolejne grupy samopomocy, bezpłatne kursy i coroczne imprezy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców.

Istotnym projektem, który zaowocował zmianami w strukturze Ośrodka był projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Pracownik socjalny Ośrodka został wyłoniony spośród tysiąca zgłoszeń z całej Polski i zakwalifikowany do elitarnej grupy 21 EDUKATORÓW na podstawie prezentacji dotychczasowych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Cały projekt trwa od 2009 do 2014 r., przy czym cześć pilotażowa trwała w okresie III 2011 r. – XI 2012 r.

Podczas tego okresu Ośrodek, był objęty opieką mentora, który wspierał działania pracowników w zakresie wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej. W następstwie udziału Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w projekcie, został powołany Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), w którego skład wchodzą pracownicy socjalni i kierownicy obu Filii Ośrodka. Koordynatorem zespołu została osoba, która ukończyła szkolenie w ramach ww. projektu, otrzymując na zakończenie certyfikat edukatora społeczności lokalnej. Jednocześnie zarządzeniem Dyrektora został wprowadzony do realizacji Program Organizowania Społeczności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, który również powstał w trakcie działań w ramach wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej (OSL).

Na przestrzeni ostatnich lat w ramach działań OSL realizowane były następujące programy, projekty, inicjatywy:

 • grupa samopomocy dla osób starszych (działa nadal pod zmienioną nazwą „Jesień życia”),
 • grupa samopomocy dla samotnych matek do 30. roku życia,
 • program „Seniorze, zapytaj pracownika socjalnego”,
 • program „Barkocik” skierowany do dzieci w wieku 3 – 5,
 • coroczne imprezy z okazji Dnia Dziecka,
 • coroczne imprezy z okazji Dnia Seniora,
 • spotkania Wigilijne i Wielkanocne dla uczestników programów realizowanych w OPS Targówek,
 • Punkt Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców Dzielnicy,
 • coroczny Piknik Integracyjny – Profilaktyczny,
 • program „Wolontariat w OPS- Pogotowie Lekcyjne”,
 • współpraca z Stowarzyszeniem Wiosna w ramach akcji „Szlachetna paczka”,
 • warsztaty plastyczne dla seniorów,
 • program „Klub Dziecka i Rodzica”,
 • program dla dzieci „Streetworking na Targówku”,
 • program dla dzieci w wielu szkolnym „Odkrywcy talentów”,
 • program „Socjal-Med”,
 • program „Starszy Brat/Starsza Siostra”,
 • kurs z podstaw obsługi komputera „Junior uczy Seniora”,
 • grupa edukacyjno-wspierająca dla młodych i nastoletnich rodziców pt. „SIŁA ŻYCIA”,
 • grupa samopomocy dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 5 lat „Klub Rodzica”,
 • program z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat pt. „Mój wybór, mój świat”.

Co się dotychczas działo…

 • Program „Seniorze zapytaj pracownika socjalnego” był skierowany do seniorów z terenu Bródna. Program miał miejsce w 2008/2009 roku i polegał na kontakcie z Kołami i Klubami Seniora, gdzie podczas wizyt we wspomnianych placówkach pracownicy OPS udzielali informacji o formach pomocy i innych organizacjach pomocowych,
 • co roku pracownicy socjalni OPS organizują imprezy z okazji Dnia Dziecka – pikniki, zabawy, natomiast od 2 lat organizowane jest wyjście do kina,
 • co roku pracownicy socjalni organizują imprezy z okazji Dnia Senioraw październiku 2012 roku przy współpracy z Domem Kultury „Świt” zorganizowano pokaz filmu i poczęstunek,
 • co roku odbywają się spotkania Wigilijne i Wielkanocne przygotowywane przez uczestników realizowanych programów,
 • program „Junior uczy Seniora” – kurs z podstaw obsługi komputera, którego pierwsza edycja odbywała się od września 2011 do maja 2012 r. Program skierowany jest do seniorów z terenu Bródna, którzy dzięki młodzieży z XLVI Liceum Ogólnokształcącego mogą zdobyć wiedzę jak posługiwać się komputerem,
 • Grupa samopomocy dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 5 lat „Klub Rodzica” – w 2011 roku odbyło się kilka spotkań dla matek z małymi dziećmi. Celem programu była integracja matek i wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad dziećmi,
 • Grupa samopomocy dla osób starszych „Jesień życia” funkcjonuje od VIII. 2007 r. do chwili obecnej. Corocznie na wniosek uczestników przedłużane jest funkcjonowanie grupy o kolejny rok. Jej działalność ma na względzie zintegrowanie i zaktywizowanie seniorów, zwiększenie poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, w tym najbliższej rodziny.

Co aktualnie się dzieje…

Rzecz za rzecz. Wymiana sąsiedzka na Bródnie

Masz w szafie niepotrzebne, za małe lub za duże ubrania ? Chcesz oddać, przyjąć lub wymienić się bezpłatnie różnymi rzeczami ? Przyjdź na spotkanie wymiany sąsiedzkiej, bo to idealna okazja, żeby odświeżyć swoją szafę ;-) Podczas spotkania będzie można bezpłatnie wymienić się wszystkim, co się znudziło, albo czego już nie potrzebujemy tzn. ubraniami, butami, torebkami, biżuterią, grami, płytami CD i DVD, zabawkami i wszystkim innym co zalega w szafach.

Szczegóły w załączonych dokumentach.

Wiosenne wietrzenie szaf - informacja (pdf, 60 kB)

Regulamin wymiany sąsiedzkiej - (pdf, 37 kB)
Wiosenne wietrzenie szaf - Plakat (pdf, 158 kB)

„III Podwórkowa Pisanka” przygotowana z i dla mieszkańców Bródna

W dniach 4 i 12 marca 2016 r. odbyły się po raz trzeci bezpłatne warsztaty sąsiedzkie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podczas spotkań panowała sympatyczna atmosfera, która niewątpliwie pozwoliła uczestnikom poczuć nastrój nadchodzących świąt. Przygotowane przez mieszkańców dla sąsiadów animacje i atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających gości wśród których głównie byli najmłodsi mieszkańcy dzielnicy z rodzicami. W czasie „wielkanocnego rękodzieła” tworzone były ozdoby świąteczne w tym m.in. zdobione były  pisanki metodą decoupagu, robione były palmy wielkanocne oraz świąteczne stroiki. Ponadto wysiewany był owies na wielkanocny stół oraz przygotowywane były kartki do zrobienia których wykorzystywane zostały stare zapisane karty zebrane w ramach zbiórki przeprowadzonej na osiedlu. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy oraz wspólne puszczanie ogromnych baniek mydlanych na podwórku.
Co bardzo cieszy również to przedsięwzięcie mieszkańców współpracujących z Zespołem OSL wsparli pracownicy Czytelni Naukowej nr 1, OPS oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy wchodzą w skład „Partnerstwa na Targówku”, zainicjowanego przez OPS.
W tym miejscu przekazujemy słowa uznania aktywnym mieszkańcom z grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” za ich zaangażowanie oraz składamy podziękowania dla przedstawicieli lokalnych instytucji. Dziękujemy również wszystkim sąsiadom oraz zaproszonym gościom za aktywny udział w spotkaniach.
Informujemy jednocześnie, że przed świętami w siedzibie Czytelni Naukowej Nr 1 przy ul. Św. Wincentego 85  będzie można zobaczyć wystawę poświęconą tematyce Świąt Wielkanocnych na której będzie można prawdopodobnie zobaczyć najciekawsze karty świąteczne zebrane podczas osiedlowej zbiórki.

pokaż obrazek
pokaż obrazek
pokaż obrazek
pokaż obrazek
pokaż obrazek
pokaż obrazek
pokaż obrazek

OPS Dzielnicy Targówek – Ambasadorem Programu "FIO – Mazowsze Lokalnie" cd.

Informujemy, że ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. trwa nabór wniosków na rozwój młodych organizacji z terenu województwa mazowieckiego.  Wnioski można składać o dofinasowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych i starać się o dotacje w wysokości od 1500 do 5000 złotych. W załączeniu informacja prasowa udostępniona przez operatora, a w niej więcej niezbędnych informacji na temat zasad oraz przebiegu konkursu w ścieżce na rozwój młodych organizacji w roku 2016. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl do 29 marca  do godz. 15:00. Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Operatorem programu są trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Skierowany jest do każdego,, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.

Informacja prasowa (pdf, 275 kB)

Zapraszamy na „III Podwórkową Pisankę” do Czytelni Naukowej Nr 1

„Partnerstwo na Targówku”, koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji, biznesu i mieszkańców z budynków znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara zaprasza po raz trzeci na spotkania sąsiedzkie w ramach „Podwórkowej Pisanki 2016”. W programie sąsiedzkich spotkań przewidziane są ciekawe animacje dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty, które wprowadzą nas w nastrój nadchodzącej Wielkanocy. W czasie „wielkanocnego rękodzieła” po raz kolejny proponujemy wspólną zabawę przy tworzeniu świątecznych ozdób na stół, do koszyka i nie tylko…
Jednocześnie informujemy o trwającej zbiórce zapisanych kartek świątecznych, które wykorzystamy podczas warsztatów z manufaktury kartek świątecznych w dniu 4 marca. Najciekawsze i najstarsze zostaną pokazane na organizowanej wystawie starych kart wielkanocnych przez Czytelnię Naukową Nr 1.
Ponadto w dniu 12 marca podczas kolejnego spotkania będziemy robić palmy, ozdabiać pisanki wielkanocne, puszczać ogromne bańki mydlane, malować twarze dzieci oraz wspólnie przygotowywać poczęstunek. Planujemy rozstrzygnąć Konkursy na wybór najpiękniej ozdobionego mazurka przygotowanego przez sąsiada oraz najciekawiej wysianą rzeżuchę lub owies (dla zwycięzców przewidziane są drobne nagrody).

Podwórkowa Pisanka - plakat (pdf, 2,8 MB)

OPS Dzielnicy Targówek – Ambasadorem Programu "FIO – Mazowsze Lokalnie" cd.

W imieniu operatora Programu FIO ML oraz swoim składamy gratulacje tym, którzy zdecydowali się na udział w Konkursie na pozyskanie mikrodotacji w roku 2016 na realizację swoich pomysłów na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych.
Wyniki I etapu zostaną opublikowane 14 marca na stronie www.mazowszelokalnie.pl i wówczas dowiemy się, które grupy zakwalifikowały się do II etapu, czyli prezentacji projektu przed komisjami. W ramach przypomnienia informujemy, że w Warszawie będą dwie komisje.
Poniżej informacja prasowa udostępniona przez operatora, a w niej więcej informacji na temat przebiegu tej edycji konkursu. Jednocześnie przypominamy, że  wnioski na rozwój młodych organizacji pozarządowych będzie można składać przez generator wniosków dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl od dnia 7 marca godz. 12:00 do dnia 28 marca 2016 do godz.15:00.

FIO - Mazowsze Lokalnie - koniec naboru wniosków

Zakończył się nabór wniosków FIO - Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 000 zł.

Informacja prasowa - FIO - koniec naboru wniosków (pdf, 258 kB)

Zapraszamy na „III Piknik Sąsiedzki”

„Partnerstwo na Targówku”, koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji, biznesu i mieszkańców z budynków znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara zaprasza na „III Piknik Sąsiedzki”, przygotowany w ramach kampanii społecznej „O czystość dbajmy, po psach sprzątajmy”.
Sobota 19 września godz. 12-17
teren PGR Bródno ul. Św. Wincentego 92

Wśród współorganizatorów znajdują się m.in.: Czytelnia Naukowa Nr 1, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Policja, Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”, Stowarzyszenie Pomost, Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Straż Miejska, Stowarzyszenie Boris, Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, Przedszkole Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 42, Gimnazjum Nr 143,  XLVI LO, PGR Bródno oraz mieszkańcy z grupy obywatelskiej „Zjednoczone Pokolenia”.
W programie sąsiedzkiego spotkania przewidziane są ciekawe animacje dla dzieci, pokaz rękodzieła, zajęcia sportowe (np. ping – pong, bule), sąsiedzkie ognisko i grill, pokaz pomocy przedmedycznej, wystawa prac plastycznych i literackich, premiera spotów reklamowych powstałych w trakcie trwania kampanii społecznej, bezpłatne konsultacje weterynaryjne, bezpłatne konsultacje z behawiorystką i psim psychologiem, zbiórka akcesoriów dla zwierząt na cele charytatywne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”, tj. karma dla zwierząt, koce, miski, smycze itp., znakowanie rowerów przez Policję wraz z ich wprowadzeniem do ewidencji policyjnej.
Kampania społeczna „O czystość dbajmy, po psach sprzątajmy” została objęta patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zaproszenie na Piknik - plakat (pdf, 56 kB)