Wyniki postępowań 2014

  OPS-1/2014

  Postępowanie nr OPS-1/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy.

  Wynik postępowania OPS-1/2014 (pdf, 47 kB)
  (Zamieszczono 13.02.2014)


  OPS-2/2014

  Postępowanie nr OPS-2/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych.

  Wynik postępowania OPS-2/2014 (pdf, 19 kB)
  (Zamieszczono 18.02.2014)


  POKL-3/2014

  Postępowanie nr POKL-3/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń pn. "Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców" w podziale na 3 części.

  Wynik postępowania POKL-3/2014 (pdf, 32 kB)
  (Zamieszczono 19.03.2014)


  ZP-4/2014

  Postępowanie nr ZP-4/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Zamawiającego w okresie: od 01.05.2014 do 31.03.2015 r.

  Wynik postępowania ZP-4/2014 (pdf, 44 kB)
  (Zamieszczono 01.04.2014)


  ZP-5/2014

  Postępowanie nr ZP-5/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klientów Zamawiającego w okresie: od 01.05.2014 do 31.03.2015 r.

  Wynik postępowania ZP-5/2014 (pdf, 41 kB)
  (Zamieszczono 01.04.2014)


  POKL-6/2014

  Postępowanie nr POKL-6/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów/warsztatów realizowanych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 7 części:

  Część nr 1: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”
  Część nr 2: „Warsztaty zdrowego żywienia dzieci”
  Część nr 3: „Warsztaty zarządzania budżetem domowym”
  Część nr 4: „Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom”
  Część nr 5: „Kurs komputerowy od podstaw”
  Część nr 6: „Kurs komputerowy średnio zaawansowany”
  Część nr 7: „Szkolenie: Konflikt z rodzicami, czyli jak rozmawiać by się porozumieć”

  Wynik postępowania POKL-6/2014 (pdf, 118 kB)
  (Zamieszczono 26.05.2014)


  POKL-7/2014

  Postępowanie nr POKL-7/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w podziale na 2 części:

  Część nr 1: Rehabilitacja ruchowa – kinezyterapia na basenie
  Część nr 2: Masaż leczniczy

  Wynik postępowania POKL-7/2014 (pdf, 464 kB)
  (Zamieszczono 26.05.2014)


  ZP-8/2014

  Postępowanie nr ZP-8/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej świadczone w warunkach domowych.

  Wynik postępowania ZP-8/2014 (pdf, 538 kB)
  (Zamieszczono 06.06.2014)


  POKL-9/2014

  Postępowanie nr POKL-9/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 3–dniowych wyjazdów integracyjno-szkoleniowych w podziale na 2 części:

  Część nr 1: dla rodzin uczestniczących w projekcie "Aktywny Targówek"
  Część nr 2: dla młodzieży uczestników projektu "Aktywny Targówek"

  Wynik postępowania POKL-9/2014 (pdf, 639 kB)
  (Zamieszczono 20.06.2014)


  POKL-10/2014

  Postępowanie nr POKL-10/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 8 części:

  Część nr 1: Kurs zawodowy: magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania - dla 11 osób,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: fryzjerski od podstaw - dla 6 osób,
  Część nr 3: Kurs zawodowy: gastronomiczny - dla 6 osób,
  Część nr 4: Kurs zawodowy: bukieciarstwo/florystyka - dla 5 osób,
  Część nr 5: Kurs zawodowy: elektryk - szkolenie na uprawnienia elektryczne - świadectwa kwalifikacji E - dla 5 osób,
  Część nr 6: Kurs zawodowy: rejestratorka medyczna - dla 5 osób,
  Część nr 7: Kurs zawodowy: manicure, pedicure i stylizacja paznokci - dla 3 osób,
  Część nr 8: Kurs zawodowy: opiekunka dziecięca - dla 3 osób

  Wynik postępowania POKL-10/2014 (pdf, 2,35 MB)
  (Zamieszczono 26.06.2014)

  Informacja dotycząca wyniku postępowania POKL-10/2014 (pdf, 497 kB)
  (Zamieszczono 14.08.2014)


  POKL-11/2014

  Postępowanie nr POKL-11/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 8 części (II):

  Część nr 1: Kurs zawodowy: pracownik administracyjno - biurowy - dla 2 osób,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: animator/trener - praca z grupą - dla 1 osoby,
  Część nr 3: Kurs zawodowy: operator wózków widłowych z uprawnieniami na wymianę butli gazowych - dla 3 osób,
  Część nr 4: Kurs zawodowy: tworzenie i obsługa sklepu internetowego - dla 2 osób,
  Część nr 5: Kurs zawodowy: kadry i płace z programem Symfonia i Płatnik - dla 1 osoby,
  Część nr 6: Kurs zawodowy: masaż - dla 1 osoby,
  Część nr 7: Kurs dla pedagogów - integracja sensoryczna - dla 1 osoby,
  Część nr 8: Kurs zawodowy: opiekun osób starszych - dla 1 osoby

  Wynik postępowania POKL-11/2014 (pdf, 2,04 MB)
  (Zamieszczono 24.06.2014)


  POKL-12/2014

  Postępowanie nr POKL-12/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Aktywny Targówek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 7 części (III):

  Część nr 1: Kurs zawodowy: kroju i szycia - dla 2 osób,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: programowanie – podstawy C++ - dla 1 osoby,
  Część nr 3: Kurs zawodowy: architektura wnętrz - dla 1 osoby,
  Część nr 4: Kurs zawodowy: Autocad z komputerową aranżacją wnętrz (podstawowy) - dla 1 osoby,
  Część nr 5: Kurs prawa jazdy kat. C - dla 2 osób,
  Część nr 6: Kurs zawodowy: animacja zajęć w bibliotece - dla 1 osoby,
  Część nr 7: Kurs zawodowy: projektowanie mebli - dla 1 osoby

  Wynik postępowania POKL-12/2014 (pdf, 1,6 MB)
  (Zamieszczono 26.06.2014)


  POKL-13/2014

  Postępowanie nr POKL-13/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 6 części (IV):

  Część nr 1: Kurs zawodowy: elektryk - szkolenie na uprawnienia elektryczne - świadectwa kwalifikacji E - dla 6 osób,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: animator/trener – praca z grupą - dla 1 osoby,
  Część nr 3: Kurs zawodowy: dla pedagogów – integracja sensoryczna - dla 1 osoby,
  Część nr 4: Kurs zawodowy: Autocad z komputerową aranżacją wnętrz - dla 1 osoby,
  Część nr 5: animacja zajęć w bibliotece - dla 1 osoby,
  Część nr 6: Kurs zawodowy: projektowanie mebli - dla 1 osoby

  Wynik postępowania POKL-13/2014 (pdf, 1,54 MB)
  (Zamieszczono 20.08.2014)


  POKL-14/2014

  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego nr POKL-14/2014 w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn.zm.) - na przeprowadzenie kursu komputerowego od podstaw dla 6 osób.

  Informacja POKL-14/2014 (pdf, 34 kB)
  (Zamieszczono 22.08.2014)


  POKL-15/2014

  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego nr POKL-15/2014 w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn.zm.) - na przeprowadzenie kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom dla 8 osób.

  Informacja POKL-15/2014 (pdf, 34 kB)
  (Zamieszczono 22.08.2014)


  POKL-16/2014

  Postępowanie nr POKL-16/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 4 części (V):

  Część nr 1: Kurs zawodowy: animator/trener – praca z grupą - dla 1 osoby,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: dla pedagogów – integracja sensoryczna - dla 1 osoby,
  Część nr 3: Kurs zawodowy: animacja zajęć w bibliotece - dla 1 osoby,
  Część nr 4: Kurs zawodowy: stolarstwo meblowe - dla 1 osoby.

  Wynik postępowania POKL-16/2014 (pdf, 1,21 MB)
  (Zamieszczono 29.08.2014)


  POKL-17/2014

  Postępowanie nr POKL-17/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części (VI):

  Część nr 1: Kurs zawodowy: dla pedagogów – integracja sensoryczna - dla 1 osoby,
  Część nr 2: Kurs zawodowy: stolarstwo meblowe - dla 1 osoby.

  Wynik postępowania POKL-17/2014 (pdf, 575 kB)
  (Zamieszczono 12.09.2014)


  POKL-18/2014

  Postępowanie nr POKL-18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 7 części:

  Część nr 1: Warsztat: Zdrowe żywienie dzieci z autyzmem, ADHD, Aspergerem i na diecie bezglutenowej,
  Część nr 2: Zdrowe żywienie dzieci na dietach związanych z różnymi rodzajami alergii,
  Część nr 3: Kurs komputerowy średniozaawansowany,
  Część nr 4: Szkolenie: komunikacja, asertywność i rozwiązywanie konfliktów,
  Część nr 5: Szkolenie: etykieta, autoprezentacja i wizerunek jako wsparcie w poszukiwaniu pracy,
  Część nr 6: Szkolenie: jak rozpoznać i radzić sobie z uzależnieniem dzieci (narkotyki, komputery, alkohol),
  Część nr 7: Szkolenie: bezpieczeństwo dzieci w Internecie

  Wynik postępowania POKL-18/2014 (pdf, 2,2 MB)
  (Zamieszczono 03.10.2014)

  Informacja POKL-18/2014 (pdf, 515 kB)
  (Zamieszczono 13.10.2014)


  POKL-19/2014

  Postępowanie nr POKL-19/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części:

  Część nr 1: Warsztat: Zdrowe żywienie dzieci z autyzmem, ADHD, Aspergerem i na diecie bezglutenowej,
  Część nr 2: Warsztat: Zdrowe żywienie dzieci na dietach związanych z różnymi rodzajami alergii

  Wynik postępowania POKL-19/2014 (pdf, 662 kB)
  (Zamieszczono 20.10.2014)


  POKL-20/2014

  Postępowanie nr POKL-20/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/warsztatów hobbystycznych dla młodzieży biorącej udział w projekcie Aktywny Targówek współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 11 części:

  Część nr 1: Podstawowy kurs wizażu i stylizacji dla amatorów
  Część nr 2: Warsztaty ZUMBY
  Część nr 3: Kuchnia włoska – gotowanie moje hobby
  Część nr 4: Warsztat przygotowania sushi (podstawowy)
  Część nr 5: Warsztat samoobrony dla młodzieży
  Część nr 6: Kurs szybkiego uczenia się i zapamiętywania
  Część nr 7: Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs
  Część nr 8: Kurs przedłużania włosów
  Część nr 9: Kurs manicure i pedicure
  Część nr 10: Kurs masażu dla amatorów
  Część nr 11: Warsztat zdrowego żywienia z dietetyką

  Wynik POKL-20/2014 (pdf, 3,68 MB)
  (Zamieszczono 30.10.2014)


  POKL-21/2014

  Postępowanie nr POKL-21/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części:

  Część nr 1: Warsztat: Zdrowe żywienie dzieci z autyzmem, ADHD, Aspergerem i na diecie bezglutenowej,
  Część nr 2: Warsztat: Zdrowe żywienie dzieci na dietach związanych z różnymi rodzajami alergii

  Wynik postępowania POKL-21/2014 (pdf, 807 kB)
  (Zamieszczono 29.10.2014)


  POKL-22/2014

  Postępowanie nr POKL-22/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów hobbystycznych dla młodzieży biorącej udział w projekcie Aktywny Targówek, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - warsztat Zumby.

  Wynik postępowania POKL-22/2014 (pdf, 715 kB)
  (Zamieszczono 25.11.2014)