Aktywny Targówek 2011

    W 2011 wartość projektu „Aktywny Targówek” wynosi  650 000,00 zł.

    Narzędziem realizacji projektu będzie PAL (64 osoby) oraz kontrakty socjalne (20 osób). Pierwszą grupą – 64 osoby będzie młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dzielnicy Targówek, nieaktywna zawodowo, zagrożona wykluczeniem społecznym, korzystająca, na czas trwania projektu, z pomocy społecznej. Celami w odniesieniu do młodzieży będą między innymi: zwiększenie świadomości dotyczącej własnych predyspozycji osobistych i zawodowych, zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia, zwiększenie wiedzy o rynku pracy.
    Drugą grupę docelową – 20 osób stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Celem, w odniesieniu do tej grupy będzie zwiększenie kompetencji zawodowych, świadomości dotyczącej rynku pracy i własnych możliwości, zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów, budowania lepszych relacji rodzinnych oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych.