Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

  ZESPÓŁ WSPARCIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

  ul. Św. Wincentego 87
  03 – 291 Warszawa
  tel.: 22 277 02 49
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Kierownik Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy – Katarzyna Gałązka – Grąbczewska


  Zadaniem Zespołu jest koordynacja i monitoring działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz uczestnictwem w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  W ramach realizacji tego zadania Zespół Wsparcia  ds. przeciwdziałania przemocy:

  • Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ofiarami przemocy ( Ośrodki interwencji kryzysowych, domy dla samotnych matek, schroniska dla bezdomnych, pogotowia opiekuńcze),
  • Prowadzi  poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • Na bieżąco monitoruje i identyfikuje  problem przemocy na terenie dzielnicy Targówek. W ramach tego przeprowadza   porady i konsultacje z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz  z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie,
  • Współpracuje z  przedstawicielami placówek oświatowych, KRPA, Policji  i Sądu  itp.
  • Organizuje i uczestniczy  w pracach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek,
  • Obsługuje w zakresie organizacyjno-technicznym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

  „Patrząc z boku na przemoc częściowo
  sam wyrażasz zgodę na jej obecność”

  Niebieskie wtorki wolne od przemocy

  ,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy" to wspólna inicjatywa dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Targówek. W każdy wtorek w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15 będą odbywały się dyżury skierowane do osób, które doznają przemocy domowej. Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

  Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

  Od wielu lat w dzielnicy Targówek funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Wspólną inicjatywą dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego jest cykl spotkań pod hasłem: ,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy" poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozpoczynających się już w najbliższy wtorek (17 lipca).

  W każdy wtorek w godzinach od 10:00 - 13:00 w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15 będą odbywały się dyżury dzielnicowego i przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkania te skierowane są do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. Zainteresowani uzyskają informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

  Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

  Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).

  Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

  Z dniem  25 października 2011 r. powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1666/2011 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Targówek, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 3254/2012 (pdf, 37 kB)

  Zarządzenie nr 1053/2016   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 lipca  2016 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  Tekst ww. zarządzeń dostępny jest na stronie BIP:
  http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/2BC7B95D-CEF1-421A-A254-BCAD4C119A57/1198626/tekst_ujednolicony_zarzadzenia_nr_1666_2011_z_dnia.doc

  Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Św. Wincentego 87, 03 - 291 Warszawa tel. 22 277 02 58.

  Przewodniczącą Zespołu jest Pani Katarzyna Gałązka - Grąbczewska, kierownik Zespołu Wsparcia d.s  Przeciwdziałania Przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st Warszawy.

  Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

  "Niebieska Karta" - instytucje uprawnione

  Instytucjami uprawnionymi  do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta” na terenie Dzielnicy Targówek są:

  • Komisariat Policji Targówek, ul. Chodecka 3
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87, 03 - 291 Warszawa
  • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 - 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Targówek, ul. Kondratowicza 20.
  • Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
  • ZOZ Targówek (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia - wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji).

  Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje

  Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

  Wykaz instytucji i placówek - tabela (pdf, 29 kB)