Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej

  Projekt „Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej” realizowany był od 1.03.2007 – 31.06.2008

  Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowej pracowników Ośrodka.

  Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 65 pracowników. Rodzaj oraz liczba osób w szkoleniach uzależniona była od zajmowanego stanowiska oraz potrzeby podniesienia kwalifikacji w danym obszarze wiedzy.

  W ramach działań zrealizowanych zostało 15 szkoleń:

  • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)/FAE (efekty alkoholowego uszkodzenia płodu)
  • ADD/ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  • Techniki kontraktu
  • Elementy prawa w zakresie działań pomocy społecznej
  • Etyka zawodowa
  • Kurs języka angielskiego
  • Kurs komputerowy
  • Zrozumieć siebie – zrozumieć innych. Sztuka skutecznego porozumiewania się
  • Praca z klientem indywidualnym
  • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)/ FAE (efekty alkoholowego uszkodzenia płodu) – wersja rozszerzona
  • Praca z grupą
  • Uzależnienia
  • Mediacje-negocjacje
  • Radzenie sobie ze stresem

  Rezultaty:

  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • usprawnienie obsługi klienta,
  • zwiększenie efektywności prowadzonych działań,
  • podwyższenie samooceny pracownika OPS jako profesjonalisty działającego na polu pomocy społecznej.