Aktywny Targówek 2008

  Projekt realizowany był od 1.07.2008 – 31.12.2008

  W projekcie brało udział 45 osób, realizując przewidzianą dla nich ścieżkę wsparcia. Warunkiem udziału w projekcie było pozostawanie bez pracy i korzystanie ze świadczeń Ośrodka.
  W ramach podpisanych kontraktów socjalnych uczestnicy wzięli udział m.in. w:

  • Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym,
  • Indywidualnych konsultacjach z psychologiem,
  • Warsztatach Aktywizacji Społecznej,
  • Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • Zakładanie i prowadzenie własnej firmy,
  • Umiejętność autoprezentacji, stylizacji, budowanie własnego wizerunku.

  Dodatkowo na zakończenie realizacji projektu zostały zorganizowane szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej firmy”; „Umiejętność autoprezentacji, stylizacji, budowanie własnego wizerunku”.
  Prawie wszystkie zrealizowane szkolenia zawodowe otrzymały wysokie oceny uczestników zarówno pod względem przekazywanej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.
  Dzięki otrzymanemu wsparciu uczestnicy nauczyli się przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, efektywnego rozwiązywania konfliktów. Wszyscy podnieśli , bądź uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe; u większości wzrosła motywacja do poszukiwania pracy.

  SZKOLENIA ZAWODOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  • Kurs Prawa Jazdy Kategorii D
  • Kurs Podatkowo - Prawny
  • Profesjonalne utrzymanie czystości
  • Kurs na samodzielnych księgowych
  • Kadry - Płace - ZUS z Płatnikiem
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera
  • Masaż leczniczy + masaż ciepłymi kamieniami wulkanicznymi
  • Sprawne biuro i administracja
  • Grafika komputerowa
  • MS ACCESS - projektowanie i obsługa baz danych
  • Stylizacja Fryzur
  • Stylizacja Wizerunku
  • Kosmetyka
  • Kurs kelnersko - barmański
  • Stylizacja paznokci
  • Kierowca wózka jezdniowego
  • Fizyczna ochrona osób i mienia z ochroną imprez masowych
  • Przedłużanie i zagęszczanie włosów
  • Księga rozchodów i przychodów
  • Photoshop zaawansowany
  • Kurs dla asystentek i pomocy dentystycznych
  • Pięciodniowy Kurs Profesjonalny (kucharz)
  • Desery

  REZULTATY PROJEKTU

  Projekt zakładał realizację kontraktów socjalnych z 45 klientami Ośrodka. Spośród tych 45 osób 9 przerwało uczestnictwo w projekcie i zostało zastąpione przez osoby z listy rezerwowej. W sumie kontrakty podpisały 54 osoby, z czego 45 w pełni je zrealizowały.
  Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, co zostało osiągnięte poprzez realizowane szkolenia.
  Wszyscy zakładani uczestnicy projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując dyplomy/certyfikaty ukończenia szkoleń zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie motywacja do podjęcia zatrudnienia wzrosła aż u 42 spośród 45 badanych; 44 osoby deklarują umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów aplikacyjnych.
  Dzięki szkoleniom z zakresu aktywizacji społecznej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych. Po zakończonych szkoleniach wszyscy uczestnicy wysoko, bądź średnio oceniają swoją umiejętność rozwiązywania konfliktów. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej.
  Dzięki udziałowi w projekcie osobiste i zawodowe dążenia wzrosły u 44 osób, tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi negatywnej.
  Głównym celem
  projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, co zostało osiągnięte poprzez realizowane szkolenia.
  Po zakończeniu projektu 7 osób podjęło zatrudnienie, 2 osoby działalność gospodarczą, a 16 podpisało kontrakty socjalne, w których zobowiązało się do intensywnego poszukiwania pracy.