Idź do treści

Aktywny Targówek 2008

Projekt realizowany był od 1.07.2008 – 31.12.2008

W projekcie brało udział 45 osób, realizując przewidzianą dla nich ścieżkę wsparcia. Warunkiem udziału w projekcie było pozostawanie bez pracy i korzystanie ze świadczeń Ośrodka.
W ramach podpisanych kontraktów socjalnych uczestnicy wzięli udział m.in. w:

 • Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym,
 • Indywidualnych konsultacjach z psychologiem,
 • Warsztatach Aktywizacji Społecznej,
 • Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • Zakładanie i prowadzenie własnej firmy,
 • Umiejętność autoprezentacji, stylizacji, budowanie własnego wizerunku.

Dodatkowo na zakończenie realizacji projektu zostały zorganizowane szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej firmy”; „Umiejętność autoprezentacji, stylizacji, budowanie własnego wizerunku”.
Prawie wszystkie zrealizowane szkolenia zawodowe otrzymały wysokie oceny uczestników zarówno pod względem przekazywanej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.
Dzięki otrzymanemu wsparciu uczestnicy nauczyli się przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, efektywnego rozwiązywania konfliktów. Wszyscy podnieśli , bądź uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe; u większości wzrosła motywacja do poszukiwania pracy.

SZKOLENIA ZAWODOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 • Kurs Prawa Jazdy Kategorii D
 • Kurs Podatkowo – Prawny
 • Profesjonalne utrzymanie czystości
 • Kurs na samodzielnych księgowych
 • Kadry – Płace – ZUS z Płatnikiem
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera
 • Masaż leczniczy + masaż ciepłymi kamieniami wulkanicznymi
 • Sprawne biuro i administracja
 • Grafika komputerowa
 • MS ACCESS – projektowanie i obsługa baz danych
 • Stylizacja Fryzur
 • Stylizacja Wizerunku
 • Kosmetyka
 • Kurs kelnersko – barmański
 • Stylizacja paznokci
 • Kierowca wózka jezdniowego
 • Fizyczna ochrona osób i mienia z ochroną imprez masowych
 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów
 • Księga rozchodów i przychodów
 • Photoshop zaawansowany
 • Kurs dla asystentek i pomocy dentystycznych
 • Pięciodniowy Kurs Profesjonalny (kucharz)
 • Desery

REZULTATY PROJEKTU

Projekt zakładał realizację kontraktów socjalnych z 45 klientami Ośrodka. Spośród tych 45 osób 9 przerwało uczestnictwo w projekcie i zostało zastąpione przez osoby z listy rezerwowej. W sumie kontrakty podpisały 54 osoby, z czego 45 w pełni je zrealizowały.
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, co zostało osiągnięte poprzez realizowane szkolenia.
Wszyscy zakładani uczestnicy projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując dyplomy/certyfikaty ukończenia szkoleń zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie motywacja do podjęcia zatrudnienia wzrosła aż u 42 spośród 45 badanych; 44 osoby deklarują umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów aplikacyjnych.
Dzięki szkoleniom z zakresu aktywizacji społecznej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych. Po zakończonych szkoleniach wszyscy uczestnicy wysoko, bądź średnio oceniają swoją umiejętność rozwiązywania konfliktów. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej.
Dzięki udziałowi w projekcie osobiste i zawodowe dążenia wzrosły u 44 osób, tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi negatywnej.
Głównym celem
 projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, co zostało osiągnięte poprzez realizowane szkolenia.
Po zakończeniu projektu 7 osób podjęło zatrudnienie, 2 osoby działalność gospodarczą, a 16 podpisało kontrakty socjalne, w których zobowiązało się do intensywnego poszukiwania pracy.