Idź do treści

Domy Dziennego Pobytu

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działają dwie placówki wsparcia dziennego dla Seniorów:

  • Dom Dziennego pobytu, ul. Św. Wincentego 85
  • Dom Dziennego Pobytu, ul. Radzymińska 154

DDP przeznaczone są dla osób starszych, obojga płci, które ukończyły 60-ty rok życia i są nieaktywne zawodowo, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Targówek i nie wymagających stałej opieki pielęgnacyjno – lekarskiej.

Obecnie dysponujemy 75 miejscami dziennego pobytu. W DDP przy ul. Św. Wincentego 85 – 30 miejsc i w DDP przy ul. Radzymińskiej 154 – 45 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób cierpiących na zaburzenia pamięci spowodowane m.in. przez zespoły otępienne (w tym chorobę Alzheimera).

DDP czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Zadania DDP
Oferta DDP
Zasady przyjęć do DDP
Dom Dziennego Pobytu ul. Św. Wincentego 85 – aktualności
Dom Dziennego Pobytu ul. Radzymińska 154 – aktualności