Idź do treści

Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej

Projekt „Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej” realizowany był od 1.03.2007 – 31.06.2008

Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowej pracowników Ośrodka.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 65 pracowników. Rodzaj oraz liczba osób w szkoleniach uzależniona była od zajmowanego stanowiska oraz potrzeby podniesienia kwalifikacji w danym obszarze wiedzy.

W ramach działań zrealizowanych zostało 15 szkoleń:

 • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)/FAE (efekty alkoholowego uszkodzenia płodu)
 • ADD/ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Techniki kontraktu
 • Elementy prawa w zakresie działań pomocy społecznej
 • Etyka zawodowa
 • Kurs języka angielskiego
 • Kurs komputerowy
 • Zrozumieć siebie – zrozumieć innych. Sztuka skutecznego porozumiewania się
 • Praca z klientem indywidualnym
 • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)/ FAE (efekty alkoholowego uszkodzenia płodu) – wersja rozszerzona
 • Praca z grupą
 • Uzależnienia
 • Mediacje-negocjacje
 • Radzenie sobie ze stresem

Rezultaty:

 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • usprawnienie obsługi klienta,
 • zwiększenie efektywności prowadzonych działań,
 • podwyższenie samooceny pracownika OPS jako profesjonalisty działającego na polu pomocy społecznej.