Idź do treści

Kontakt

Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa

p.o. kierownika Zespołu: Anna Dawidek-Kaczorowska
tel.: 22 277 02 49
e-mail: a.dawidek@ops-targowek.waw.pl