Idź do treści

Mobilny Punkt Poradnictwa

Szanowni Państwo,

na początku listopada rozpoczął działalność Mobilny Punkt Poradnictwa, który jest skierowany do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Autobus jeździ codziennie w godzinach 8:00-16:00 oraz 17:00-20:30 Mobilny Punkt Poradnictwa poprzez streetworkerów ma na celu udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej skierowanej do osób bezdomnych przebywających w m.st. Warszawa oraz umożliwienie przemieszczania się pomiędzy m.in. schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. Naszym celem poprzez streetworking w mobilnym punkcie jest zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością dostępności do korzystania z różnych form aktywnego poradnictwa oraz dotarcie z informacją, pomocą interwencyjną i wsparciem, w celu przezwyciężania sytuacji kryzysowej. W ramach kursu osoby korzystające będą mogły napić się ciepłego napoju oraz skorzystać z pomocy w docieraniu do wybranych miejsc wsparcia.


W drodze – plakat
W drodze – ulotka