Idź do treści

Oferta DDP

Oferta DDP  odpowiada na potrzeby środowiska i obejmuje:

 • możliwość tworzenia wolontariatu międzypokoleniowego i grup samopomocowych
 • prowadzenie terapii zajęciowych, zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci, warsztaty manualne, muzyczne, teatralne, wykłady, wycieczki, itd.)
 • prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe)
 • udzielanie informacji o dzielnicowej ofercie dla seniorów
 • tworzenie przestrzeni do prowadzenia poczty seniora i gazetki informacyjnej
 • prowadzenie zajęć manualnych wg. różnorodnych technik
 • udzielanie porad specjalistycznych (w tym psychologicznych, prawnych, itp.)
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji życiowych
 • udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych
 • organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb i realnych możliwości placówki
 • zabezpieczenie podstawowych potrzeb w zakresie higieny osobistej
 • zapewnienie ciepłego posiłku
 • woda, kawa, herbata nieodpłatnie

Oferta DDP wspiera również opiekunów osób niesamodzielnych w obszarach:

 • wsparcia edukacyjno-doradczego opiekunów nieformalnych obejmujące m.in. organizację wykładów i warsztatów podnoszących wiedzę na temat chorób wieku starczego, tworzenia grupowego wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy wirtualne i telefoniczne), możliwość tworzenia grup samopomocy
 • wsparcia informacyjnego zwiększającego dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp. ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość