Idź do treści

Pomoc osobom uwikłanym w przemoc

Jeśli  jesteś mieszkańcem Dzielnicy Targówek i doświadczasz przemocy otrzymasz wsparcie i wskazówki gdzie i w jaki sposób uzyskać skuteczną pomoc.

Pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy OPS ul. Św. Wincentego 87 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku udzielają porad i konsultacji osobiście i telefonicznie:

 1. Katarzyna Gruszczyńska – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 58  lub 519 516 199
 2. Renata Diabin-Walewicz – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 58 lub 519 516 196
 3. Agnieszka Madej – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 53 lub 519 488 856
 4. Marcin Rudnicki – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 53 lub 797 318 120

Jesteś uwikłany w Przemoc i masz procedurę Niebieskiej Karty w Dzielnicy Targówek – ta pomoc jest dla ciebie:

 • Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy oraz konsultacje psychologiczne indywidualne

Porady indywidualne  i kwalifikacje do uczestnictwa w Grupie Wsparcia prowadzi  psycholog Pani Monika Bubicz w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 16:00  po  wcześniejszym umówieniu się. Kontakt telefoniczny: 22 277 02 41, 503 347 134 lub kontakt e-mail: m.bubicz@ops-targowek.waw.pl

Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy – plakat (pdf, 2,22 MB)

 • Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz konsultacje psychologiczne indywidualne

Kwalifikacje do Programu i konsultacje indywidualne prowadzi psycholog Pani Dorota Krawczyk-Rosa w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 16:00 po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt telefoniczny: 22 277 02 42, 519 347 134 lub kontakt e-mail: d.krawczyk@ops-targowek.waw.pl

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc – plakat (pdf, 556 kB)