Idź do treści

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku. Realizację usług rozpoczniemy po wyłonieniu Realizatora w dzielnicy.

Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy oraz państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Do kogo Program jest skierowany

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • znacznym lub
 • umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Cel Programu

 • prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu

 1. Zapoznaj się z regulaminem i zakresem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.
 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu.
 3. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.
 4. Złóż dokumenty:
 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w godz. 8.00-16.00
 • drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
 • na ePUAP adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP
 1. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Więcej informacji na stronie:
https://warszawa19115.pl/-/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022