Idź do treści

Program „Chatka Puchatka”

 DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

 zaprasza rodziny, dzieci i młodzież

do udziału w Programie „Chatka Puchatka” przy ul. Węgrowskiej 1/3,

w ramach którego realizowane są następujące projekty socjalne:

 

  1. „SPOŁECZNOŚĆ” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży, której głównym celem jest rozmowa i nauka wypowiadania się w grupie oraz umiejętność słuchania innych. Uczestnicy decydują  o zasadach, jakie mają panować na zajęciach, uczą się odpowiedzialności, uczciwości i bezinteresowności wobec siebie nawzajem.

Zajęcia prowadzi: starszy specjalista pracy z rodziną i psycholog

 

  1. „Twórcze przebudzenie” – grupa rozwojowa, która ma celu rozwijanie umiejętności i zdolności uczestników poprzez zabawę, taniec, śpiew. Program zawiera również elementy edukacji prozdrowotnej oraz uczy kształtowania właściwych relacji społecznych, postaw moralnych i odpowiedzialności.

Zajęcia prowadzi: straszy specjalista pracy z rodziną.

 

  1. „FIGLE- MIGLE”zajęcia teatralno-muzyczne, mające na celu zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego dzieciom z różnych środowisk, w tym szczególnie z grup defaworyzowanych oraz zapobieganie zachowaniom niepożądanym społecznie. Istotnym celem jest też integracja i twórcza współpraca uczestników zajęć w tworzenie miniteatru.

     Zajęcia prowadzi: instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

 

  1. „KULINARNE PODRÓŻE” – zajęcia edukacyjno-kulinarne, których celem jest zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania, estetycznego przygotowania i podania posiłku, samodzielne przygotowanie listy zakupów i wykonania potraw, poznania i wdrożenia nawyków zdrowego żywienia oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej o potrawach z różnych stron świata i Polski.

Zajęcia prowadzi: starszy specjalista pracy z rodziną.

 

  1. ZNAJDUJEMY SIŁĘ”zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu wyposażenie uczestników programu w wiedzę na temat umiejętności psychospołecznych, komunikowania emocji, zapobiegania uzależnieniom, autoagresji i agresji, rozwijaniu mocnych stron uczestników oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu.  

Zajęcia prowadzi: psycholog.