Idź do treści

Program „Chatka Puchatka”

Dział Wsparcia Rodziny  – Program  „Chatka Puchatka”

W ramach Programu mieszkańcy Targówka mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistyczną:

OFERTA:

 • konsultacje psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży,
 • grupy wsparcia, samopomocy,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • programy psychoedukacyjne,
 • zajęcia dla dzieci w ramach programu „Chatka Puchatka”,
 • wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Psycholog prowadzi terapię, poradnictwo, konsultacje dla rodzin i jej członków oraz warsztaty  psychoedukacyjne.

Specjalista pracy z rodziną prowadzi konsultacje dla rodzin z dziećmi, warsztaty umiejętności społecznych, programy psychoedukacyjne oraz pogotowie lekcyjne dla dzieci z problemami w nauce.

Komu pomagamy:

Ze wsparcia specjalistycznego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Targówka, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:·

Rodziny  z dziećmi:

 • znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która powoduje trudności w codziennym funkcjonowaniu,
 • z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi,
 • osoby w depresji, stanami lękowymi etc.,
 • dzieci i młodzież z problemami uzależnień, zmagających się z odrzuceniem, lękiem, doświadczających trudności w domu czy w kontaktach rówieśniczych,
 • które nie radzą sobie w wypełnianiu podstawowych ról w rodzinie i społeczeństwie,
 • znajdujące się w stanie kryzysu psychicznego, zmagających się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych,
 • które doświadczyły straty, zmagających się z żałobą,
 • doświadczające wykluczenia ze względu na wyznanie, kolor skóry, orientację,
 • znajdujące się w kryzysie itd.

Gdzie można nas znaleźć?

Konsultacje, porady i warsztaty odbywają się w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dział Wsparcia Rodziny – Program „Chatka Puchatka” ul. Węgrowska 2 w godz. 8:00 – 16:00

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 797 318 178
lub
e-mail: chatka-puchatka@ops-targowek.waw.pl
facebook.com/programchatkapuchatka

Pomagamy rodzinie/osobie, które chcą coś zmienić w życiu na lepsze i chce się rozwijać.