Idź do treści

Program „Świetlik”

Dział Wsparcia Rodziny

 zaprasza rodziny, dzieci i młodzież

do udziału w Programie „Świetlik”

przy ul. Krasnobrodzkiej 11,

w ramach którego realizowane są następujące projekty socjalne:

 

  1. „FIGLE- MIGLE”zajęcia teatralno-muzyczne, mające na celu zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, w tym szczególnie z grup defaworyzowanych oraz zapobieganie zachowaniom niepożądanym społecznie. Istotnym celem jest też integracja i twórcza współpraca uczestników zajęć w tworzenie miniteatru.

Zajęcia prowadzi:: instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

 

  1. „SPOŁECZNOŚĆ” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży, której głównym celem jest rozmowa i nauka wypowiadania się w grupie oraz umiejętność słuchania innych. Uczestnicy decydują o zasadach, jakie mają panować na zajęciach, uczą się odpowiedzialności, uczciwościi bezinteresowności wobec siebie nawzajem.

Zajęcia prowadzi: psycholog i specjalista pracy z rodziną.

 

  1. „UCZUCIA I EMOCJE” – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem głównym programu jest wgląd emocjonalny w siebie. Uczestnik zajęć uczy się umiejętności odróżniania emocji, zwiększenia poziomu empatii i rozumienia innych oraz umiejętności pomagające współżyć w grupach społecznych.

Zajęcia prowadzi: psycholog

 

  1. „DOOKOŁA ŚWIATA” – zajęcia rozwojowo-edukacyjne z elementami arteterapii, których głównym celem jest pokonywanie trudności w relacjach rówieśniczych, rozwijaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych, kształtowaniu i poszerzaniu wiedzy o życiu, poznawaniu kultur oraz tradycji, rozwijaniu fantazji i wyobraźni.

Zajęcia prowadzi: specjalista pracy z rodziną

 

  1. „JA I MOJE MARZENIA” zajęcia z elementami muzykoterapii, które mają na celu umuzykalnianie uczestników i kształtowanie ich wrażliwości artystycznej poprzez zabawę dźwiękami i różnorodnością rytmów, usprawnienie małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, podbudowanie wiary we własne możliwości i pewności siebie..

Zajęcia prowadzi:  starszy specjalista pracy z rodziną

 

  1. „MAŁY KUCHARZ”zajęcia edukacyjno-kulinarne, których celem jest zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania, estetycznego przygotowania i podania posiłku, samodzielne przygotowanie listy zakupów i wykonania potraw, poznania i wdrożenia nawyków zdrowego żywienia.

Zajęcia prowadzi: specjalista pracy z rodziną.

 

  1. „UZALEŻNIENIA” – zajecie psychoedukacyjne dla osób dorosłych. Celem programu jest poszerzenie wiedzy nt. uzależnienie i współuzależnienia, funkcjonowanie w rodzinie z problemem alkoholowym , omówienie podstawowych narzędzi, form pomocy przy próbie wyjścia z nałogu.  

Zajęcia prowadzi: psycholog