Idź do treści

Struktura organizacyjna

Komórki organizacyjne działające w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek:

Filia Nr 1  dla mieszkańców Bródna

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Kierownik: Ewa Osińska
tel. 22 277 02 00

Filia Nr 2 dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego oraz Zacisza

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
Kierownik: Marzena Bielawska
tel. 22 679 51 57; 22 679 61 28

W strukturach Filii funkcjonują: Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej oraz Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz.

Zespół Pomocy Specjalistycznej

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Kierownik: Dorota Ziemiańczyk
tel. 22 277 02 37

Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej

ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
Kierownik: Marek Kłunejko
tel. 22 674 11 30

Dział Wsparcia Rodziny 

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Kierownik: Teresa Jabłonowska
tel. 22 277 02 46

Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Koordynator: Joanna Łuckiewicz
tel. 22 277 02 49

Zespół Finansowo – Księgowy

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Gł. Księgowy: Magdalena Strawińska – Rolka
tel. 22 277 02 34

Dział Kadr i Administracji

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Kierownik: Zofia Wanda Drzewaszewska – Król
tel. 22 277 02 28

Usługi opiekuńcze

Filia Nr 1  dla mieszkańców Bródna
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel. 22 277 02 00

Filia Nr 2 dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego oraz Zacisza
ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
tel. 22 679 51 57; 22 679 61 28

Dom Dziennego Pobytu

ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
Koordynator: Monika Nowak
tel. 22 277 02 48, 48 797 318 146