Idź do treści

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Targówek w roku szkolnym 2021/2022

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej? Złóż wniosek o:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek do pobrania ze strony:
wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2 oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:
1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.
Złóż wniosek do 15 września 2021 r. w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. Wniosek do pobrania ze strony:
wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2 oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Więcej informacji: wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2 i w ośrodku pomocy społecznej.

Warszawa wspiera uczniów – plakat (pdf, 875 kB)

Wniosek stypendium szkolne (pdf, 748 kB)
Wniosek stypendium szkolne (docx, 35 kB)
Wniosek zasiłek szkolny (pdf, 715 kB)
Wniosek zasiłek szkolny (docx, 34 kB)
Oświadczenie ogólne (pdf, 425 kB)
Oświadczenie ogólne (docx, 15 kB)
Oświadczenie o wysokości dochodu (pdf, 553 kB)
Oświadczenie o wysokości dochodu (docx, 18 kB)