Idź do treści

Tai Chi na Targówku cd.

Projekt autorstwa mieszkanki z Osiedla Bródno pt. Świadomy Ruch z Tai Chi do źródła energii”  zrealizowany w ramach lokalnej współpracy dużymi krokami dobiega do końca. Zaplanowany w okresie marzec – lipiec w swoim programie miał przede wszystkim zorganizowanie 12 zajęć Tai Chi w miesiącach kwiecień – czerwiec dla mieszkańców Targówka. Ponadto co nas bardzo cieszy jako współorganizatorów udało się zorganizować w lipcu spotkanie integracyjne na terenie ogrodów działkowych przy ul. Św. Wincentego podczas którego oprócz próby podsumowania projektu, podziękowań dla osób zaangażowanych w jego realizację,  odbyły się pokazy Tai Chi uczestników zajęć i gości z Warszawskiej Akademii Tai Chi i Fundacji Dantian. Spotkanie nazwane biesiadą było okazją również do rozmów i integracji mieszkańców, w tym działkowiczów oraz do wspólnej zabawy. Na spotkaniu oczywiście nie zabrakło rozmów na temat planów związanych z tym, aby Tai Chi zagościło dłużej  na Targówku i w tym celu zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców zostały podjęte stosowne działania we współpracy z Warszawską Akademia Tai Chi, aby kontynuować spotkania mieszkańców podczas regularnych zajęć Tai Chi od września. 

Zachęcam do przeczytania artykułu, który napisała nasza mieszkanka Osiedla Bródno z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia” , która w ciekawy sposób opisała projekt
i  wrażenia osób zaangażowanych w jego realizacje i uczestników zajęć.

Opracowała: Izabela Drzazga

Podziękowanie dla autorki projektu
Artykuł „Tai Chi, czyli źródło energii”