Idź do treści

Wolontariat w OPS

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Wolontariat wg definicji Centrum Wolontariatu to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie”.

Kto może być wolontariuszem?

 • Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
 • Wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie i z własnej ochoty podejmuje działania społeczne w ramach zadań określonej instytucji czy organizacji.
 • Wolontariuszem można zostać niezależnie od wieku, płci, rasy, narodowości, wykształcenia, wyznania itp., należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Aby wolontariuszem mogła zostać osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego, który w imieniu wolontariusza podpisuje odpowiednie porozumienie mające na celu regulację podejmowanych zadań.

Wolontariusz w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce, gdzie w sposób naturalny spotykają się osoby potrzebujące pomocy z osobami, które chcą pomagać. Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają – niespotykaną w innych organizacjach – możliwość szerokiego pola do działania. Mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Mogą podejmować pracę z grupą osób, a także indywidualnie, mogą także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Kogo potrzebujemy?

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy potrzebuje wolontariuszy między innymi do:

 • indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, tj. towarzyszenia im, rozmawiania z nimi, pomocy w wyjściu na spacer, czy też poczytaniu książki, gazety,
 • pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, ewentualnie nadrabianiu zaległości szkolnych – tzw. „Pogotowie Lekcyjne”.

Potrzebujesz wolontariusza?

Osoby, które potrzebują wolontariusza, proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu. Koordynator wolontariatu ustali, do jakich zadań potrzebny jest wolontariusz i w miarę możliwości postara się dobrać wolontariusza, który pomoże nieodpłatnie.

W ramach wolontariatu w Filiach Ośrodka organizowane jest tzw. „Pogotowie lekcyjne”. W czasie jego trwania, tj. każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00 (lub dłużej, jeśli jest taka potrzeba) w każdej z Filii Ośrodka, dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji oraz wyrównywaniu zaległości w nauce. 
Wolontariusze pomagają także osobom starszym i niepełnosprawnym w ich domach.

Szczegółowych informacji na temat rodzaju i miejsca pomocy świadczonej przez wolontariuszy udzielają Koordynatorzy Wolontariatu.
UWAGA! Osoby oczekujące pomocy, jak również chętne do udzielania pomocy prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Koordynatorami Wolontariatu.

Koordynatorzy wolontariatu w OPS Dzielnicy Targówek

Filia Nr 1, ul. Św. Wincentego 87 – Patrycja Zych (tel. 22 277 02 22), Kamila Siwek (tel. 22 277 02 08) – (Bródno)
Filia Nr 2, ul. Stojanowska 12/14 – Monika Szczepańska (tel. 22 679 51 57 wew. 18), Małgorzata Kornet (tel. 519 514 394) – (Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny, Zacisze)

Klub Wolontariatu

Klub Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Targówek działa od 2001 roku. Swą siedzibę ma w Filii Nr 2 Ośrodka przy ul. Stojanowskiej 12/14. W ramach Klubu Wolontariatu prowadzone są następujące działania:

 • Wolontariat indywidualny:wolontariusze świadczą pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym np. przynoszą węgiel z piwnicy, towarzyszą przy robieniu zakupów.
 • Praca z grupą:wolontariusze pomagają w organizowaniu zajęć w Ośrodku przy ul. Węgrowskiej 1/3.
 • Pogotowie lekcyjne:pomoc dzieciom w nauce, zajęcia odbywają się w każdy czwartek na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej od godziny16:00 do chwili, gdy wyjdzie ostatni potrzebujący uczeń. W ramach „Pogotowia lekcyjnego” wolontariusze służą pomocą dzieciom bezpośrednio po lekcjach w Szkole Podstawowej Nr 58 przy ul. Mieszka 17.
 • Wolontariat okolicznościowy:uczestnictwo w obchodach Dnia Dziecka, pomoc przy organizowaniu Festynu Świętojańskiego, który odbywa się co roku w czerwcu oraz pomoc przy organizacji zabawy Mikołajkowej w Urzędzie Dzielnicy Targówek.
 • Pozyskiwanie wolontariuszy odbywa się poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej oraz poprzez rozwieszanie ulotek na uczelniach i w miejscach chętnie odwiedzanych przez studentów i młodzież.
 • Wolontariat wspomaga integrację społeczną, jest czynnikiem łączącym jednostkę z otoczeniem.
 • Wolontariusze są dobrymi obserwatorami i dostarczają cennych informacji na temat funkcjonowania rodziny, której pomagają.
 • Wolontariusze rekrutują się spośród „braci studenckiej”, młodzieży ze szkół średnich oraz osób bezrobotnych i stanowią bardzo ważny filar w pracy Ośrodka. Dobrowolnie, świadomie i bezpłatnie niosą pomoc na rzecz społeczności lokalnej całego Targówka, stanowiąc grupę ponad 40 osób, z czego 32-34 osoby to liczba stała.
 • Poczucie satysfakcji jest ważnym motorem działania dla każdego z nich. Chcąc docenić ich pracę podjęte były następujące działania:
  • pozyskano bilety do Teatrów „Rampa” i „Powszechny”,
  • zorganizowano Dzień Wolontariusza w „Pizza Hut” – w uroczystości wzięło udział 32 Wolontariuszy,
  • stworzono Wolontariuszom możliwość rozwoju, kierując ich na szkolenia organizowane przez Centrum Wolontariatu,
  • organizowano cykliczne spotkania z Wolontariuszami w celu wyrażenia uznania dla ich pracy i budowania więzi w grupie,
  • wystąpiono do sponsorów o wsparcie w postaci artykułów żywnościowych (słodycze, napoje).

Dokumenty do pobrania

Formularz dla wolontariusza
Formularz dla potrzebującego wsparcia