Idź do treści

Wyniki postępowań 2017 r.

ZP-US4/2017

Postępowanie nr ZP-US4/2017 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1.04.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wynik_postępowania ZP_US4_2017
(Zamieszczono 15.03.2017 r.)


ZP-US3/2017

Postępowanie nr ZP-US3/2017 na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1.04.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wynik_postępowania ZP_US3_2017
(Zamieszczono 15.03.2017 r.)


ZP-2/2017

Postępowanie nr ZP-2/2017 na świadczenie usług cateringowych w podziale na części.

Wynik_postępowania ZP_2_2017
(Zamieszczono 14.03.2017 r.)


ZP-1/2017

Postępowanie nr ZP-1/2017 na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy.

Wynik_postępowania ZP_1_2017
(Zamieszczono 01.03.2017 r.)