Idź do treści

Wyniki postępowań 2015

ZP-7/2015

Postępowanie nr ZP-7/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej świadczone w warunkach domowych.

Wynik postępowania_ZP_7_2015
(Zamieszczono 26.06.2015 r.)


ZP-5/2015

Postępowanie nr ZP-5/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy mieszącej się na parterze w budynku przy ul. Stojanowskiej 12/14.

Wynik postępowania ZP_5_2015
(Zamieszczono 10.06.2015 r.)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów zamawiającego w okresie do 31.03.2016 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
(Zamieszczono 07.05.2015 r.)


ZP-4/2015

Postępowanie nr ZP-4/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów Zamawiającego w okresie od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Wynik postępowania ZP_4_2015
(Zamieszczono 12.03.2015 r.)


ZP-3/2015

Postępowanie nr ZP-3/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych dla osób wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Wynik postępowania ZP_3_2015
(Zamieszczono 03.03.2015 r.)


ZP-2/2015

Postępowanie nr ZP-2/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych.

Wynik postępowania ZP_2_2015
(Zamieszczono 16.02.2015 r.)


ZP-1/2015

Postępowanie nr ZP-1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy.

Wynik postępowania ZP_1_2015
(Zamieszczono 09.02.2015 r.)