Idź do treści

Zadania DDP

W DDP są realizowane  zadania statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy w zakresie rozpoznawania i zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegania powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.       

Zadania szczegółowe:

  • podtrzymywanie aktywności społecznej
  • utrzymanie kondycji i sprawności ruchowej
  • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej
  • wspieranie samodzielności i pobudzenie zaradności
  • rozwijanie różnych zainteresowań, organizacja wolnego czasu
  • pomoc socjalna i oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności
  • zapewnienie opieki dziennej osobom z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera
  • wsparcie opiekunów osób z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera
  • zapewnienie posiłku