Idź do treści

Zasady działania w trakcie pandemii

Zasady działania Zespołu Wsparcia Społecznego w czasie stanu epidemii (z zachowaniem reżimu sanitarnego)

  • Na terenie placówki mogą przebywać jednocześnie 2 osoby (oprócz personelu),
  • Przy wejściu należy dokładnie zdezynfekować ręce,
  • Na terenie placówki obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej,
  • Prosimy o korzystanie z dzwonka,
  • Osoby oczekujące proszone są o zachowanie bezpiecznego dystansu min. 2 metry,
  • Konsultacje indywidualne wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym,
  • Ze względu na bezpieczeństwo czas korzystania z placówki należy ograniczyć do niezbędnego minimum.