Idź do treści

Zasady przyjęć do DDP

Z oferty placówki korzystać powinny w pierwszej kolejności osoby 60+.  

Korzystanie z usług DDP poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego  w celu oceny sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.

Warunkiem przyjęcia do DDP jest:

  • wolne miejsce w DDP
  • wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt w DDP

Decyzję o przyznaniu usług DDP wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.