Idź do treści

Grupa samopomocowa „Plus 60 – Nie jesteś sam”

11.05.2023 12:08

Grupa samopomocowa „Plus 60 – Nie jesteś sam” została utworzona w 2010 r. Spotkania są przeznaczone dla mieszkańców Dzielnicy Targówek w wieku 60+, zainteresowanych różnymi formami aktywności i odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Węgrowskiej 2.  Celem spotkań jest wzmocnienie potencjału osób starszych, zapewnienie im rozwoju […]

Mam Gotowość

11.05.2023 12:07

Informujemy, iż od marca 2023 r. na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy rozpoczęły się spotkania grupy wsparcia dla mężczyzn doświadczonych kryzysem bezdomności, którzy są w procesie usamodzielniania się. Celem grupy jest wzajemne wsparcie osób w kryzysie bezdomności, będących odbiorcami pomocy mieszkaniowej na terenie m.st. Warszawy, a także wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które otrzymały już lokal, […]

Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej – edycja 2023

10.05.2023 12:36

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: Celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem […]

PIKON – Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

10.05.2023 12:32

PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy. Realizacja zadania PIKON prowadzona jest przez Warszawskie Centrum Pomocy […]

Transport dla osób z niepełnosprawnością od 2023 r.

10.05.2023 12:27

Od stycznia 2023 roku specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami w Warszawie  realizowany jest przez dwóch przewoźników. Jakie są rodzaje usług? Transport jednorazowy pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi świadczony jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00, a w soboty i niedziele […]