Idź do treści

Europejski Fundusz Społeczny

Eurokoordynator: Kamila Maziarz

ul. Św. Wincentego 87 

03-291 Warszawa 

tel. (22) 277 02 54

k.maziarz@ops-targowek.waw.pl

 

Fundusze unijne stwarzają ogromne możliwości rozwoju Polski. 
Jednym z ważniejszych elementów tego rozwoju jest rozwój zasobów ludzkich, który możliwy jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

W ramach PO KL możliwa jest realizacja projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty mogą realizować wszystkie podmioty. Ośrodki Pomocy Społecznej mają możliwość realizowania projektów systemowych oraz konkursowych.

Z możliwości tych korzysta również Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek.