Idź do treści

Grupa samopomocowa „Plus 60-Nie jesteś sam”

Grupa samopomocowa „Plus 60 nie jesteś sam” działa od 2010 roku.

Uczestnikami są seniorzy w wieku 60 lat i więcej. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 14.00 przy ul. Węgrowskiej 1/3. W spotkaniach uczestniczy średnio około 22 osób.

Grupa Samopomocowa powstała z myślą o seniorach , którzy nie mają własnego miejsca do spotkań, przez co wycofują się z życia społecznego. W ramach spotkań organizowane są wyjścia do kina, muzeum, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Dwóch uczestników z grupy samopomocowej zostało wolontariuszami w OPS i w ramach pogotowia lekcyjnego udzielają korepetycji dzieciom mającym problemy w nauce.