Idź do treści

Grupa wsparcia dla osób starszych „Jesień życia”

Założeniem grupy jest aktywizacja uczestników, zmniejszenie ich poczucia osamotnienia i izolacji, zwiększenie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny, zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, w tym najbliższej rodziny. Spotkania cieszą się coraz większą popularnością wśród seniorów – mieszkańców  Bródna.

Spotkania grupy odbywają się w 2. i 4. czwartek miesiąca w Dziennym Domu Pobytu przy ul. Św. Wincentego 85.  W ciągu roku organizowane są wyjścia do teatru i kina, seniorzy uczestniczą w imprezach okolicznościowych np. Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Podwórkowa Pisanka, Gwiazdka, Dzień Seniora.

Dzięki spotkaniom seniorzy poszerzają krąg znajomych, co powoduje, że nie czują się samotni. Uczą się, jak aktywnie angażować się w działania na rzecz innych. Uczestnicy grupy brali również udział w konferencjach organizowanych przez Urząd Dzielnicy, na których zapoznali się z zagrożeniami, jakich mogą doświadczyć w codziennym życiu. Udział w spotkaniach daje im poczucie wspólnoty.