Idź do treści

Kontakt

Zespół Wsparcia Społecznego
ul. św. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 674 11 30
zws@ops-targowek.waw.pl

Kierownik – Marek Kłunejko
tel. 519 513 313

Aktywizacja zawodowo-społeczna
Urszula Domańska – konsultant ds. doradztwa zawodowego
tel: 797 318 151, u.domanska@ops-targowek.waw.pl

Organizowanie Społeczności Lokalnej
Agnieszka Radziuk – pracownik socjalny
tel. 519 516 162, a.radziuk@ops-targowek.waw.pl

Wolontariat
wolontariat@ops-targowek.waw.pl

Agnieszka Radziuk – pracownik socjalny tel. 519 516 162
Karol Częstochowski – pracownik socjalny tel. 797 318 170