Idź do treści

Kontakt

Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa

p.o. kierownika Zespołu
Anna Dawidek-Kaczorowska
tel. 22 277 02 49
e-mail: a.dawidek@ops-targowek.waw.pl

Konsultant – psycholog
Dorota Krawczyk – Rosa
tel. 22 277 02 42, tel. kom. 519 513 318
e-mail: d.krawczyk@ops-targowek.waw.pl

Konsultant – psycholog – Monika Bubicz
tel. 22 277 02 41, tel. kom. 503 347 134
e-mail: m.bubicz@ops-targowek.waw.pl