Idź do treści

Niebieska Karta

Procedura Niebieskie Karty a wirus SARS-CoV-2.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują  z rodzinami, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie przyjmujemy w formie telefonicznej lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Porad w zakresie przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 pod niżej podanymi numerami telefonów.

Anna Dawidek-Kaczorowska

p.o. Kierownika Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 0 22 277 02 49, 0 22 277 02 58

email: a.dawidek@ops-targowek.waw.pl

 

„Niebieska Karta”uprawnione instytucje

Instytucjami uprawnionymi  do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta” na terenie Dzielnicy Targówek są:

  • Komisariat Policji Targówek, ul. Chodecka 3.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87, 03 – 291 Warszawa.
  • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 – 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Targówek, Kondratowicza 20.
  • Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
  • ZOZ Targówek (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia – wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji).

Niebieskie wtorki wolne od przemocy

,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy” to wspólna inicjatywa dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Targówek. W każdy wtorek w godzinach od 10.00 – 13.00, w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15, będą odbywały się dyżury dzielnicowego i przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane do osób, które doświadczają przemocy domowej.  

Zainteresowani uzyskają informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.