Idź do treści

Niebieska Karta

Porad w zakresie przemocy domowej oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 pod niżej podanymi numerami telefonów.

Anna Dawidek-Kaczorowska

p.o. Kierownika Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 0 22 277 02 49, 0 22 277 02 58

e-mail: a.dawidek@ops-targowek.waw.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” obowiązuje od 27.09.2023 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

Niebieskie wtorki wolne od przemocy

,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy” to wspólna inicjatywa dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Targówek. W każdy wtorek w godzinach od 10.00 – 13.00, w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15, będą odbywały się dyżury dzielnicowego i przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane do osób, które doświadczają przemocy domowej.  

Zainteresowani uzyskają informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.