Idź do treści

O nas

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców dzielnicy poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

św. Wincentego 87
03-291 Warszawa

tel. sekretariat: 22 277 02 50; fax: 370 25 32
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

Dyrektor – Alicja Witoszyńska
z-ca dyrektora – Katarzyna Gałązka – Grąbczewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek,
w godzinach 13.00 – 16.00