Idź do treści

Obowiązek informacyjny w sytuacji kryzysowej

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z Poleceniem wydanym w dniu  14 marca 2020 r. przez Wojewodę Mazowieckiego prowadzi na terenie dzielnicy Targówek działania koordynowania pomocy i zabezpieczenia pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną, zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji Poleceń zgodnie z instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.

Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (pdf, 1,1 MB)