Idź do treści

Podstawy prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działa na podstawie:
Statutu nadanego załącznikiem nr 10 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady M.St. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami.