Idź do treści

Pomoc ofiarom przemocy w czasie epidemii COVID-19

Porad i wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 pod niżej podanymi numerami telefonów.

Anna Dawidek-Kaczorowska

p.o. kierownika Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 0 22 277 02 49
e-mail: a.dawidek@ops-targowek.waw.pl

Pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

 1. Katarzyna Gruszczyńska – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 58  lub 519 516 199

 2. Renata Diabin-Walewicz – specj. pracy socjalnej
  022 277 02 58 lub 519 516 196

 3. Agnieszka Madej- st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 58 lub 519 488 856

 4. Marcin Rudnicki – st. specj. pracy socjalnej
  022 277 02 49 lub 797 318 120

Ponadto osoby doznające przemocy mogą skorzystać z pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologów Zespołu Pomocy Specjalistycznej.

poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00

22 277 02 42

wtorek w godz. 8:00 – 16:00

22 277 02 41

środa w godz. 8:00 – 16:00

519 513 318 lub 503 347 134

czwartek w godz. 8:00 – 12:00
czwartek w godz. 8:00 – 16:00

503 347 134
519 513 318

 piątek w godz. 8:00 – 16:00

519 513 318