Idź do treści

Pomoc osłonowa

Pomoc osłonowa – zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących

Pomoc osłonowa skierowana jest do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów jest dużym obciążeniem. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.

Pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców Warszawy będzie wynosić minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.

Podwyższone kryteria dochodowe do ubiegania się o pomoc osłonową obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r.  

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B692E5DC-559A-4968-A734-A5EECB169886,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1B5A1CEC-08F7-4F47-B499-94DD2A6EEA91,frameless.htm

Jak ubiegać się o wsparcie?

W celu otrzymania pomocy należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

Mieszkańcy Targówka mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Filia Nr 1 – rejon działalności – Osiedle Bródno

ul. Św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa
informacje pod tel. (22) 277 02 00
fax.: (22) 370 25 33
ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl

Filia Nr 2 – rejon działalności – Osiedla: Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny i Zacisze

ul. Stojanowska 12/14
03 – 558 Warszawa
informacje pod telefonem (22) 679 61 28
tel./fax.: (22) 679 51 57;
ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl