Idź do treści

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych

Pomoc świadczona na rzecz osób w kryzysie bezdomności przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

 • Pomoc pieniężna
  • Zasiłek stały*
  • Zasiłek okresowy*
  • Zasiłek celowy*
 • Pomoc niepieniężna
  • Posiłek*
  • Pomoc rzeczowa (np. skierowanie do magazynu odzieżowego)
 • Praca socjalna, tj:
  • Pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku
  • Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
  • Pomoc w poszukiwaniu pracy
  • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

* Formy pomocy, które wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

 Brak adresu korespondencyjnego

Osoby nieposiadające adresu korespondencyjnego mogą:

 • założyć skrytkę pocztową w oddziale Poczty Polskiej lub
 • udać się do Pogotowia Interwencji Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzkiej 7/14 w celu założenia adresu korespondencyjnego.