Idź do treści

Pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży

  • udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie/wskazanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie,
  • pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana: osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków,
  • przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.