Idź do treści

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Planowany okres realizacji Programu: 1 maja 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • znacznym
 • umiarkowanym
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.
 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne
do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

 1. Złóż dokumenty:
 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w godzinach: 8:00 – 16:00;
 • drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa;
 • na ePUAP adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

numery telefonów: 22 277 49 86, 22 277 49 85
e-mail: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Więcej informacji na stronie:
https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023