Idź do treści

Program „Świetlik”

Dział Wsparcia Rodziny  – Program „Świetlik”

W ramach Programu mieszkańcy Targówka mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistyczną:

OFERTA:

 • konsultacje psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży,
 • grupy wsparcia, samopomocy, warsztaty,
 • programy psychoedukacyjne,
 • zajęcia  dla dzieci w ramach programu „Świetlik”,
 • wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Psycholog prowadzi poradnictwo, terapię, konsultacje dla rodzin i jej członków. Psycholog pracuje głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Specjalista pracy z rodziną prowadzi: konsultacje dla rodzin z dziećmi, warsztaty, programy psychoedukacyjne oraz pogotowie lekcyjne dla dzieci z problemami w nauce.

Komu pomagamy:

Ze wsparcia specjalistycznego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Targówka, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

Rodziny  z dziećmi:

 • zmagające się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi,
 • z problemami wychowawczymi, z niepełnosprawnością, z problemami uzależnień,
 • które nie radzą sobie w wypełnianiu podstawowych ról w rodzinie i w społeczeństwie,
 • znajdujące się w stanie kryzysu psychicznego, które doświadczyły straty,
 • doświadczające wykluczenia społecznego,
 • których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej.

Gdzie można nas znaleźć?

Konsultacje, porady i warsztaty odbywają się w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dział Wsparcia Rodziny – Program „Świetlik” ul. Krasnobrodzkiej 11 w godz. 8:00 – 16:00

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 797 318 130
lub
e-mail: swietlik@ops-targowek.waw.pl
facebook.com/programswietlik

 Pomagamy rodzinie/osobie, które chcą coś zmienić w życiu na lepsze i chce się rozwijać.