Idź do treści

Programy

Terapia rodzinna

Dział Wsparcia Rodziny poszerza swoją ofertę pomocy rodzinom z dziećmi  o TERAPIĘ RODZINNĄ.

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić.

Terapia rodzinna to forma pomocy, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę.
Terapia rodzinna pozwala głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Terapia rodzinna jest dobrowolna i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych.

Zapisy na terapię rodziną u pracowników OPS Dzielnicy Targówek.

Szczegóły w załączonym plakacie (pdf, 2,45 MB)

Warsztaty dla rodzin „Dwie godziny dla rodziny”

Zajęcia skierowane są do rodziców z dziećmi. Warsztaty prowadzone są metodami arteterapii, terapii zajęciowej oraz metodami relaksacyjnymi, które ubogacone są w elementy z zakresu komunikacji interpersonalnej opartej na założeniach Porozumienia bez przemocy.  

Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne techniki artystyczne, które mogą wykorzystywać w pracy nad własnymi postawami, umiejętnościami wychowawczymi i społecznymi.

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu i trwają 2 godziny.

Zapraszam do kontaktu:

Asystenci Rodziny
tel. 797 318 158

Dwie godziny dla rodziny – plakat (pdf, 1,88 MB)


Szkoła dla rodziców

pn. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”

Warsztaty to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci.  Uczestnicy zajęć uczą się jak radzić sobie z procesem wychowania młodego człowieka i wypracowania nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o pozytywne doświadczenia innych rodziców.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godz. 9:00 – 11:00
Zapisy pod numerem telefonu: 22 277 02 46

Więcej szczegółów w załączonym plakacie – link do plakatu Warsztaty umiejętności wychowawczych


Spotkania dla rodzin

Zapraszamy rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny na spotkania grupy samopomocy pn. „Między Nami Rodzicami”.

Podczas spotkań prowadzona jest edukacja nt. zdrowego stylu życia i form wsparcia dziecka i rodziny na terenie Warszawy oraz organizowanie wyjść do placówek kulturalnych w celu rozwijania zainteresowań u dzieci, jak również nabywania przez rodziców umiejętności aktywnego spędzania czasu z dzieckiem.                                                                                                                  

Ponadto w ramach grupy prowadzony jest Trening Umiejętności Społecznych.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają ok. 2 godziny.

Zapraszam do kontaktu:

Asystent rodziny
tel. 797 318 159

Plakat – Między Nami Rodzicami

W sierpniu w ramach grupy samopomocy pn. „Między nami Rodzicami” asystenci rodziny zorganizowali spotkanie w „Hula Kula” celem nabywania przez rodziny z dziećmi umiejętności aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.