Idź do treści

Projekt „Socjal – Med”

Projekt „Socjal – Med” realizowany jest na terenie Samodzielnych Zespołów Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek w następujących lokalizacjach:

  • ul. Łojewska 6,
  • ul. Poborzańska 6,
  • ul. Rembielińska 8,
  • ul. Remiszewska 14,
  • ul. Radzymińska 101/103,
  • ul. Tykocińska 34.

Projekt realizowany jest przez pracowników socjalnych, przy współpracy z personelem placówek zdrowia (w tym pielęgniarek środowiskowych). W ramach projektu „Socjal-Med” raz w miesiącu świadczone jest poradnictwo dla pacjentów. Podczas spotkań mieszkańcom udzielane są porady dotyczące działalności placówek udzielających pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej oraz informacje o organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, jak również dla seniorów. 

W ramach współpracy pracownicy socjalni uzyskują również informację o rodzinach lub osobach z terenu Dzielnicy Targówek wymagających wsparcia, w tym pomocy w formie usług opiekuńczych. Pozyskane informacje są na bieżąco weryfikowane i podejmowane są działania mające na celu udzielenie właściwej pomocy.