Idź do treści

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Targówek w roku szkolnym 2022/2023

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej? Złóż wniosek o:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 600 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:
1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.
Złóż wniosek do 15 września 2022 r. w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.

Więcej informacji: https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2 i w ośrodku pomocy społecznej.

Wniosek stypendium szkolne (pdf, 131 kB)
Wniosek stypendium szkolne (docx, 49 kB)
Wniosek zasiłek szkolny (pdf, 108 kB)
Wniosek zasiłek szkolny (docx, 45 kB)
Oświadczenie ogólne (pdf, 424 kB)
Oświadczenie o wysokości dochodu (pdf, 551 kB)