Idź do treści

Ważne kontakty

Numery telefonów do OPS

   
Sekretariat Dyrekcji Ośrodka (22) 277 02 50
Dom Dziennego Pobytu GSM: 797 318 146
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (22) 277 02 29
(22) 277 02 30
(22) 277 02 47
Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej (22) 674 11 30
Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy (22) 277 02 49
Dział Wsparcia Rodziny (22) 277 02 46