Idź do treści

Ważne kontakty

Numery telefonów do OPS

   
Sekretariat Dyrekcji Ośrodka (22) 277 02 50
Dom Dziennego Pobytu GSM: 797 318 146
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (22) 277 02 29
(22) 277 02 30
(22) 277 02 47
Zespół Pomocy Specjalistycznej (konsultant-psycholog, specjalista pracy z rodziną) (22) 277 02 37
(22) 277 02 38
(22) 277 02 40
(22) 277 02 41
(22) 277 02 42
Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej (22) 674 11 30
Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy (22) 277 02 49
Dział Wsparcia Rodziny (22) 277 02 46